Välkommen!

Welcome to the Karl Oskar House

2024 hours

Plan now for your 2024 visit to the Karl Oskar House ! Open every Sunday between mid May through Sept 30 from 13:00-16:00 (1-4pm). Check back for special events and Nordic music schedule.


Upcoming Events ↗

See upcoming events hosted by the Friends of the Karl Oscar House.

Virtual tour ↗

Watch a short video about the history behind the Karl Oscar House.

Schedule a visit ↗

How to schedule your visit to the House.

Read the newsletter

See what’s been happening at the Karl Oscar House.

Follow on Facebook ↗

Stay up to date by following our Facebook page.

Become a volunteer ↗

Find out how you can become involved.

The organization

Lindströms historiska sällskap grundades i november 1994. 2021 träffades ett avtal med Chisago County Historical Society om att vara under deras organisatoriska paraply. Organisationens namn ändrades sedan till 'Vänner till Karl Oskar-huset'.

The vision

För att upprätthålla det historiska Karl Oskar-huset för utbildning om svensk immigration till Chisago Lakes-regionen i Minnesota och för att fira Nya Duvemålas koppling till Vilhelm Mobergs bidrag till den svenska immigrationsberättelsen.