The Karl Oskar House

The Karl Oskar House is closed for the 2022 season.
During our 2023 season, we will be open each Sunday during the summer months (May 14th to Sept 30th from 1:00-4:00pm). 

Kontakt friendsofkarloskarhouse@gmail.com to plan your 2023 tour!

Organisationen

Lindströms historiska sällskap grundades i november 1994. 2021 träffades ett avtal med Chisago County Historical Society om att vara under deras organisatoriska paraply. Organisationens namn ändrades sedan till 'Vänner till Karl Oskar-huset'.

Uppdraget

Att bevara, dela och fira svensk invandring och kultur.

Visionen

För att upprätthålla det historiska Karl Oskar-huset för utbildning om svensk immigration till Chisago Lakes-regionen i Minnesota och för att fira Nya Duvemålas koppling till Vilhelm Mobergs bidrag till den svenska immigrationsberättelsen.